EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Köyü

ÖNEMLİ BİLGİLER

 

Ögrenci Köyüne Alınma Koşulları

Öğrenci Köyüne girmek isteyen öğrencilerin; Ege Üniversitesi öğrencisi olmaları, Öğrenci Yönetim Kurulunca alınan ve Rektörlükçe onaylanan usul ve esaslara göre ve süresi içinde başvurmuş olmaları gerekir. Gerekli hallerde verilen bilgiler yerinde soruşturulur.

Öğrenci Köyüne Kabul

Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu, mevcut kapasite ve başvuru durumuna göre kabul ölçütlerini saptayarak Rektörlükçe onaylanacak bir puan çizelgesi hazırlar. Öğrencilerin sıralanması, doldurdukları başvuru formundaki bilgilerin bu ölçütlere göre değerlendirilmesiyle belirlenecek toplam puan esas alınarak Öğrenci Köyü Yönetim Kurulunca yapılır. Öğrencilerin Öğrenci Köyüne girmek için verdiği bilgilerle, yapılan incelemeler sonunda elde edilen bilgilerin birbirini tutmaması halinde Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu konuyu değerlendirir. Kasıtlı olarak yanlış bilgi verdiği kanısına varılan öğrenci, Öğrenci Köyüne alınmaz.

Öğrenci Köyünde Kalma Süresi

Ögrenci Köyünde kalma süresi normal eğitim süresi ve bu süreye ilave olarak 1 yıldır. Kalma süresi dolan ögrencilerin yurtla ilişiği kesilir.

Öğrenci Köyünde Uygulanan Kurallar  

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü, Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Yönergesinde belirtilen hükümlere göre yönetilir, işletilir ve denetlenir. EÜ Öğrenci Köyü Yönergesi ile Ögrenci Köyü Taahhütnamesi kayıt sırasında öğrencilerimize teslim edilir.

Yatılı İzin Durumu

Öğrenciler, velilerin yazılı onayı ile hafta tatilleri ile bayram tatillerini Öğrenci Köyünün dışında geçirmek için izin alabilirler. Ancak ilgili bina yöneticisine bilgi vermek zorundadırlar.  İzinsiz ve mazeretsiz olarak EÜ Öğrenci Köyü'nün dışında kalan öğrenciler için EÜ Öğrenci Köyü Yönergesinin ilgili  maddeleri uygulanır. 15 günü geçen izinler Öğrenci Köyü Yönetim Kurulu tarafından verilir.