Çerez Örnek
canlı destek

2020–2021 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KÖYÜ YENİ KAZANANLAR ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

Kız çift asil listesi için lütfen tıklayınız.

Erkek çift asil listesi için lütfen tıklayınız.

 

 

Kayıtlar, 09-16 EYLÜL 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

  • Asil listede ismi bulunan öğrenciler, 09-16 EYLÜL 2020 tarihleri arasında e-posta ile kayıt yaptıracaktır. Kayıt işlemi için e-postayla gönderilmesi gereken evraklar, depozito ve aidatın yatırıldığını gösterir dekontlar ve Başvuru/Kayıt Formudur.  Öğrencilerimiz, bu evrakların aslını ve diğer evrakları yurda yerleşmek için geldiklerinde blok yöneticilerine teslim etmek zorundadırlar.
  • Kayıt evraklarının gönderileceği e-posta adresi: kbelge.2020@gmail.com

 

  • Asil Listede ismi yer alan, ancak belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan öğrencilerin yerine, Yedek Listeden alınacak öğrencilerin isimleri 18 Eylül 2020 tarihinde web sayfasında ilan edilecektir. Yedek Listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ise 19-27 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

 

  • Kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvime göre fakültelerinin açılış tarihinden (yüz yüze eğitime başlama tarihinden) en erken 3 gün önce Öğrenci Köyü’ne yerleşebileceklerdir (kalacakları her gün için günlük ücretini ödemek kaydı ile). 

 

  • EÜ Öğrenci Köyü’nde konaklamaya hak kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilerin konaklama süresi, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonuna kadardır.

 

 

KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN YURDA YERLEŞMEYE GELİRKEN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER

 

a. Başvuru/Kayıt Formu (e-posta ile kayıtta gönderilmesi zorunludur, yerleşmek için gelirken aslı getirilecektir).

b. Öğrenci Belgesi 

c. Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

ç. Depozito ücretinin ve kayıt aidatının yatırıldığını gösterir banka dekontları (e-posta ile kayıtta gönderilmesi zorunludur, yerleşmek için gelirken aslı getirilecektir).

d. İkametgâh Belgesi (e –devletten alınabilir)

e. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

f. Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı'ndan alınabilmektedir)

g. Mikrofilm (Akciğer filmi, raporu yeterlidir)

ğ. Adli Sicil Kaydı (e –devletten alınabilir)

h. Öğrenci Veli İzin Dilekçesi (Öğrencilerin izinlerini Öğrenci Köyü dışında geçirebilmeleri için velileri tarafından doldurularak imzalanan ve bir yıl boyunca geçerli olan dilekçe).

ı. Aracı olan öğrencilerin, araç ruhsat fotokopisi

i. Şehit ya da gazi yakını veya engelli kontenjanından yerleştirilenler için, ilgili belgeler

 

 

 

Not 1: Yabancı uyruklu öğrencilerin yukarıda istenen belgelerle birlikte Pasaport Fotokopisi ve YÖS, TCS ya da YÇS sonuç belgesi fotokopisi getirmeleri gerekmektedir.

Not 2: Depozito ve aidat ayrı hesaplara yatırılmaktadır (Dekontlarda öğrenci ismi ve kayıt için yatırıldığı açıklaması mutlaka olmalıdır).

Not 3: EÜ Öğrenci Köyü’ne kayıt yaptıran öğrenci, çeşitli gerekçelerle kayıt tarihinin son gününden sonra kesin ayrılış yapmak isterse kayıt için alınan aidat bedeli iade edilmeyecektir.

 

 

DEPOZİTO VE AİDAT MİKTARLARI VE YATIRILACAĞI HESAP NUMARALARI

 

 

BANKA ADI: T.C. VAKIFBANK

IBAN NO

ÇİFT KİŞİLİK ODA

HESAP ADI: EGE ÜNİ. ÖĞRENCİ KÖYÜ 

DEPOZİTO

TR46 0001 5001 5800 7287 5621 66

1000 TL

HESAP ADI: EGE ÜNİ. ÖĞRENCİ KÖYÜ 

AİDAT

TR61 0001 5001 5800 7287 5621 87

510 TL

         

 

Tam zamanlı ve kadrolu çalışanlar için

BANKA ADI: T.C. VAKIFBANK

IBAN NO

ÇİFT KİŞİLİK ODA

HESAP ADI: EGE ÜNİ. ÖĞRENCİ KÖYÜ 

DEPOZİTO

TR46 0001 5001 5800 7287 5621 66

1000 TL

HESAP ADI: EGE ÜNİ. ÖĞRENCİ KÖYÜ 

AİDAT

TR61 0001 5001 5800 7287 5621 87

655 TL

*Oda ücretleri Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

*Aidatlar, bir önceki ayın 20 sine kadar yatırılmaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ